MIJN FLUKS WORD LID

In de oude versie van de spelregels werd alles tot in detail uitgeschreven en werden de uitgangspunten van de sport niet altijd helemaal gevolgd. De IKF is nu 'van de grond af aan' begonnen met het opnieuw opschrijven van de spelregels. De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. Geen dribbelen of loopacties met de bal, maar verplicht samenspel rondom een doel (de korf) dat vanuit 360 graden benaderbaar is. Het balbezit is beschermd en alle spelers zijn zowel aanvaller als verdediger. De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; de scheidsrechter maakt het mogelijk dat de spelers met elkaar kunnen wedijveren. Voor de IKF komt hier nog bij dat korfbal altijd door een gelijk aantal mannen en vrouwen wordt gespeeld.

De IKF vertegenwoordigt 70 landen, waarvan Nederland veruit het grootste korfballand is. De internationale commissie die de spelregels opstelt heet het Playing Rules Committee (PRC) en daarin zitten vertegenwoordigers uit België, Hongkong, Portugal en Nederland. Het bestuur van de IKF stelt uiteindelijk de spelregels vast. Met de vernieuwing is geprobeerd om de regels te vereenvoudigen en enkele overbodige af te schaffen.

Naast de spelregels bestaan de zogenaamde Competition Regulations. Hierin kunnen landen maatwerk leveren. Voor het KNKV bijvoorbeeld, dat een afwijkend aantal mannen en vrouwen mee kan doen bij jeugd- en breedtekorfbal en dat er acht wisselspelers op de bank mogen (spelregels staan maximaal zes toe). In Nederland zijn de Competition Regulations onderverdeeld in het Reglement van Wedstrijden, bestuursbesluiten en een enkel raadsbesluit.

De diverse documenten:

Spelregels korfbal 2020 Dit document bevat alle spelregels, zoals die per 1 september 2020 van toepassing zijn.
Spelregels - uitzonderingen of aanbevelingen voor wedstrijdregels

Met deze competition regulations (CR) geeft de IKF, zoals genoemd, ruimte aan de nationale bonden om maatwerk te leveren. Dit vindt z'n weerslag in de bestuurs- en raadsbesluiten.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de bestuursbesluiten om het maatwerk van het KNKV te verankeren:

  • 4.2 Vervangende spelers: is verwerkt in bestuursbesluit 3.02 banken, coach en vervangende spelers
  • 5.2 Speeltijd: is verwerkt in bestuursbesluit 3.16 time-out, wedstrijdduur en afronding wedstrijd
  • 5.5 doelpunten: is verwerkt in bestuursbesluit 3.16 time-out, wedstrijdduur en afronding wedstrijd

De overige optionele mogelijkheden waren reeds vermeld in de diverse bestuurs- en raadsbesluiten.

Spelregels veldkorfbal In dit document zijn alle afwijkingen voor de veldcompetitie, ten opzichte van de 'Spelregels korfbal 2020', vermeld.
Spelregels dameskorfbal In dit document zijn alle afwijkingen voor de damescompetitie (veld en zaal), ten opzichte van de 'Spelregels korfbal 2020', vermeld.
Spelregels korfbal 2020 - wijzigingen toegelicht

In dit document zijn de wijzigingen ten opzichte van het oude spelregelboek op hoofdlijnen toegelicht.

 

Actueel

PUPIL VAN DE WEEK 19-09-2020 NOVA

17 september 2020 - Ook dit seizoen is er tijdens iedere thuiswedstrijd van het 1e een pupil van de week. Zaterdag is Nova aan de beurt! Even kennismaken:

Lees artikel

PUPIL VAN DE WEEK - ISA

04 september 2020 - Ook dit seizoen is er tijdens iedere thuiswedstrijd van het 1e een pupil van de week. Zaterdag is Isa aan de beurt! Even kennismaken:

Lees artikel

START COMPETITIE 2020-2021

04 september 2020 - Morgen zullen er na 6 maanden eindelijk weer competitiewedstrijden gespeeld gaan worden

Lees artikel

FLUKS EXPERIMENTEERT MET LIVESTREAMEN

30 augustus 2020 - Zaterdag werd tijdens de wedstrijd Fluks A1 - Fiks A1 een voorzichtige start gemaakt met het live uitzenden van wedstrijden via YouTube

Lees artikel
Sponsors

©2020 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV