MIJN FLUKS WORD LID

Update 10 mei:

Nadat vorige week de corona-maatregelen weer iets versoepeld zijn is het korfballers van 19 jaar en ouder nu ook toegestaan om, onder voorwaarden, de trainingen weer op te pakken. De TC en het Bestuur hebben de afgelopen dagen een nieuw protocol opgesteld dat inmiddels ook akkoord bevonden is door de gemeente. Dat betekent dat er vanaf maandag 11 mei door alle teams weer getraint gaat worden. De kleedkamers en kantine blijven gesloten, kleed je dus thuis om en ga thuis nog even naar het toilet. Het complete overzicht met trainingstijden vind je op https://www.fluks.nl/trainen

Update 29 april:

We hebben in deze corona-crisis eindelijk een beetje positief nieuws gehad. Vanaf 30 april kunnen de jeugdteams na 7 weken zonder korfbal eindelijk, zij het in een aangepaste vorm, weer gaan trainen. De trainers zijn inmiddels ingelicht over de “spelregels” die conform de regels van het RIVM, KNKV en de gemeente zijn opgesteld. Zij hebben contact opgenomen met de teams om de afspraken over te brengen en de trainingstijden vast te zetten. Ouders mogen niet op het terrein komen maar zetten hun kind af bij het hek. Bij het ophalen wachten ouders bij het hek en zorgen voor de 1,5 meter onderlinge afstand. Kom liefst lopend of met de fiets, kom je toch met de auto zet de kinderen dan af bij de bushalte of parkeer in een parkeervak. Rij in geen geval naar beneden, dit zou onnodig gevaarlijke situaties kunnen opleveren. De kantine en de kleedkamers zijn gesloten. Voor leden van 18 jaar en ouder blijft het helaas voorlopig niet toegestaan om te trainen.

Deze week hebben diverse commissies vergaderd over de (on)mogelijkheid om evenementen door te laten gaan. We zijn helaas tot de conclusie gekomen dat we alle evenementen, inclusief de jubileum festiviteiten, schutterstoernooi, beide jeugdkampen en het beachkorfbal moeten annuleren. Zodra we weer veilig kunnen samenkomen zullen we de organisatie weer oppakken en nieuwe data prikken.
Om in deze lastige tijd toch ook voor enig vermaak te zorgen is de Evenementen Commissie gestart met het organiseren van online evenementen. Op 16 mei organiseren we de Fluks Quiznight via een livestream vanuit de kantine. Op 23 mei volgt er een online bingo voor de jongere jeugd. Zodra er meer bekend is zullen we dit via de website en socialmedia communiceren.

Update 21 april:
We zijn blij verrast dat we vanavond te horen gekregen hebben dat we vanaf volgende week weer met de jeugd t/m 18 jaar op het sportpark kunnen gaan trainen. We zullen binnen enkele dagen communiceren hoe de trainingen precies zullen gaan verlopen. 

In verband met de verlenging van de overige maatregelen zullen we helaas weer een flink aantal evenementen moeten schrappen. De Evenementen Commissie en de Jubileum Commissie vergaderen deze week en zullen later meer communiceren.

Update 7 april, communicatie KNKV:
In navolging van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus heeft het KNKV in de afgelopen weken enkele ingrijpende besluiten moeten nemen over de Nederlandse korfbalcompetitie. Over de afwikkeling van de veld- en zaalcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende besloten:

Veldcompetitie
Beschouwd als niet gespeeld
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft - of iets meer - afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling  van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.

Zaalcompetitie
Stand is eindstand (let op: lees ook tweede alinea)
In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking.

Slotfase Korfbal League, Hoofdklasse en Topklasse Dames (allen: senioren) nog open
Het Bondsbestuur wil de kleine mogelijkheid dat de play-offs, play-downs en de finales nog gespeeld kunnen worden - in welke vorm dan ook - open houden tot het eerstvolgende besluit van het kabinet in de week voor 28 april. Over deze optie gaat het KNKV de komende dagen met de betrokken verenigingen in gesprek. Mochten deze competities niet uitgespeeld kunnen worden, dan beslist het Bondsbestuur zo snel mogelijk, nadat het kabinet helderheid heeft gegeven, over de consequenties.

Wedstrijdkorfbal
Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige stand de eindstand en vindt overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie.

Update 31 maart:
Uiteraard volgt Fluks ook de vandaag gecommuniceerde verlening van de maatregelen. Dit betekent dat er in ieder geval tot 28 april geen activiteiten plaatsvinden.

Update 24 maart:
In verband met de gisteren aangescherpte maatregelen hebben we helaas alle evenementen tot en met 1 juni moeten aflassen. Dit betekent dat Fluks Got Talent, het Themafeest Stout in het Oerwoud, de kermisavond, het schutterstoernooi, de 2e quizavond en het Pinksterkamp niet doorgaan. We weten dat er door velen echt werd uitgekeken naar bijvoorbeeld het Pinksterkamp, mocht er dus een mogelijkheid zijn om een of meerdere evenementen alsnog (op een andere datum) in te plannen dan zullen we dat zeker doen.

Update 23 maart, communicatie KNKV:
De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Oproep: sluit deuren tot 1 juni
Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af.

Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling - besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.

Update en FAQ
KNKV-voorzitter Rob Meijer zal deze week nader ingaan op de impact van het coronavirus en de bijbehorende kabinetsmaatregelen op onze korfbalverenigingen. Verder verschijnt op KNKV.nl spoedig een FAQ-overzicht (door verenigingen veel gestelde vragen en de antwoorden hierop).

Update 20 maart:
Helaas hebben we moeten besluiten Fluks Sport & Fun, dat op 18 april gehouden zou worden, niet door te laten gaan. Zodra er meer duidelijk is zullen we communiceren of, en indien ja, wanneer het evenement voor de basisscholen alsnog zal worden georganiseerd.

Update 16 maart:
Op 15 maart heeft het kabinet additionele maatregelen afgekondigd in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft een grote impact op de samenleving, en ook bij Fluks ontkomen we niet aan de gevolgen van deze maatregelen.

Zo heeft het KNKV besloten alle nog niet gespeelde wedstrijden in de zaalcompetitie af te lassen. Eerder was al aangekondigd dat deze wedstrijden niet op de geplande data gespeeld konden worden, nu is besloten ze helemaal niet meer te spelen. Ook de finale van de korfballeague, die op 4 april zou plaatsvinden, gaat niet door (en daarmee ook de mogelijkheid om in onze kantine te kijken naar deze finale). De zaalcompetitie is daarmee dus afgesloten.

Ook een aantal Fluks evenementen wordt (mogelijk) geraakt door de coronacrisis. Zo is het zwemkorfbal dat we in het kader van ons jubileum willen organiseren, en dat gepland stond op 5 april, inmiddels afgelast. Er zal op een later tijdstip besloten worden of dit alsnog op een andere datum doorgang kan vinden. Op dit moment is niet te voorspellen wat er na 6 april gaat gebeuren, en daarmee is het nu ook nog niet mogelijk om uitspraak te doen over het al dan niet doorgaan van geplande evenementen na die datum (zoals bijvoorbeeld Fluks Got Talent op 11 april, en Fluks Sport & Fun en de feestavond op 18 april). We blijven het nieuws op de voet volgen, en zullen zodra daar aanleiding voor is een update op de site plaatsen.

Update 16 maart, communicatie KNKV:
Het KNKV heeft kennisgenomen van de additionele maatregelen, die het kabinet 15 maart heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het huidige pakket aan kabinetsmaatregelen - ook gelet op de toespraak van premier Rutte van 16 maart - heeft voor dit moment de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Geen KNKV-finales en -evenementen op 4 en 5 april
Door de meest recente kabinetsmaatregelen kunnen de Korfbal Leaguefinale in Rotterdam Ahoy (4 april) en de Dameskorfbal Zaalfinale in Eindhoven (5 april) geen doorgang vinden op de oorspronkelijke datum. Ditzelfde geldt voor het Korfbalcongres, dat voorafgaand aan de Korfbal Leaguefinale gepland stond. Het KNKV onderzoekt of de wedstrijden en/of evenementen op een later moment alsnog georganiseerd kunnen worden. Over de specifieke afwikkeling (lees: zaalcompetitie) van de Cashback World Korfbal League, de Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-jeugd, de Dames Topklasse én de bijbehorende evenementen neemt het KNKV uiterlijk maandag 6 april aanstaande een besluit of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt.

Wedstrijdkorfbal (zaal)
Alle nog geplande wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden afgelast. Over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling - neemt het KNKV uiterlijk vrijdag 20 maart een besluit.

Breedtekorfbal (zaal)
Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft het KNKV besloten alle nog geplande duels in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal – inclusief de duels die na 6 april gepland stonden – af te gelasten. Met inachtneming van de huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft. Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld.

Veldcompetitie
Het KNKV heeft besloten alle duels in de (voorjaars-)veldcompetitie tot en met donderdag 16 april af te gelasten. Uiterlijk maandag 6 april aanstaande komt het KNKV met een besluit over de volledige veldcompetitie of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt. De voorbereidingen van de programmering van de veldcompetitie gaan vooralsnog in aangepaste vorm door. Hierover komt KNKV in de komende dagen met nadere informatie.

Veel gestelde vragen en antwoorden
Het KNKV ontvangt momenteel logischerwijs enorm veel vragen en het lukt ons niet om iedereen persoonlijk antwoord te geven. Hiervoor vragen wij begrip van de betrokken verenigingen, korfballers en fans. Zodra er over de genoemde zaken meer duidelijkheid is, zal het KNKV voorzien in antwoorden op de meest gestelde vragen.

‘Met z’n allen het beste ervan maken’
KNKV-voorzitter Rob Meijer: “Dit is voor iedereen een vervelende situatie, waar we met z’n allen het beste van moeten maken. We zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die we nu voor de competities treffen, leiden tot de in deze situatie best mogelijke scenario’s. We doen er als KNKV alles aan om onze verenigingen en leden zo goed mogelijk bij te staan en wensen iedereen veel sterkte bij de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus.”

Update 19:00 uur, communicatie KNKV:
Het KNKV heeft besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Ook adviseert het KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan. Deze maatregel volgt op de additionele maatregelen, die het kabinet 12 maart afkondigde in verband met het coronavirus én diens oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Met deze maatregel volgt het KNKV het advies van het kabinet en sportkoepel NOC*NSF op. Meer informatie over de consequenties van deze maatregel volgt zo spoedig mogelijk.

Het bestuur volgt het beleid van de overheid en KNKV en last dus alle trainingen en wedstrijden tot en met 31 maart af.

Bericht donderdag 12 maart 15:15 uur:
Zojuist is vanuit de overheid bepaald dat ter bestrijding van het corona-virus bijeenkomsten waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn afgelast dienen te worden. Dit zal ook impact hebben op sportwedstrijden en trainingen. We wachten nog even af wat het KNKV beslist met betrekking tot wedstrijden. Met betrekking tot de trainingen vanavond (donderdag 12 maart): daar zullen geen 100 mensen tegelijk aanwezig zijn, dus de trainingen gaan gewoon door.

Wel staat het iedereen uiteraard vrij om het risico te beperken door:
a)    Voor de ouders: als jullie je kinderen brengen en halen, dan kun je overwegen de kinderen alleen te brengen en te halen en geen plaats te nemen op de tribune als je je hier prettiger bij voelt.
b)    We laten het iedereen vrij om zelf te bepalen of je vanavond wilt gaan trainen of niet.

Vriendelijke groet,

Bestuur Fluks Korfbal

Actueel

INLOOPTRAININGEN JEUGD 6 T/M 18 JAAR

22 mei 2020 - Nu sporten weer mogelijk is organiseert Fluks gratis inlooptrainingen voor de jeugd

Lees artikel

SPORT2000 DE LANGE SPONSORT FLUKS

20 mei 2020 - Fluks verwelkomt Sport2000 De Lange als nieuwe sponsor !

Lees artikel

KOEKJES BAKKEN VOOR DE WILLEM VD BERGHSTICHTING

17 mei 2020 - Na het grote succes van de inzameling voor de voedselbank willen we SJC opnieuw ondersteunen met hun volgende actie

Lees artikel

FLUKS PUBQUIZ - MAAR DAN THUIS

18 mei 2020 - Zaterdag konden we eindelijk weer een evenement organiseren. Online, gewoon thuis

Lees artikel
Sponsors

©2020 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV