MIJN FLUKS WORD LID

De historie van Fluks deel 9

Via Victor Verloop hoor ik nog wel eens over de opbrengsten van, bv. het beach korfbaltoernooi, of van de kantine en dan denk ik, oeps, dat zijn nog eens bedragen!

Terug

Nu kwam ik laatst papieren tegen met daarop het (geschreven) financieel jaarverslag van de toenmalige penningmeester over de jaren 1963 en 1964. Ik heb nog niet kunnen achterhalen, wie toen de penningmeester was.

Het voordelig saldo over 1962 bedroeg Hfl.202,50. 1963 begon dus met een aardig saldo. De binnengekomen contributie over 1963 bedroeg Hfl.996,50.
Nu heb ik in een brief van 1965 gelezen dat er 70 leden waren, 40 junioren en 30 senioren, dus de contributie bedroeg per jaar, tussen de Hfl.10,-- en Hfl.15,-- per lid. Gemiddeld HFL.1,-- per maand. De donateurs brachten Hfl.162,50 binnen en er was, tijdens de feestavond denk ik, een verloting geweest, met een opbrengst van Hfl.119,50. Door de verkoop van oude ballen was Hfl.10,-- binnengekomen. Zo komen we uit op een totaal van inkomsten van Hfl.1491,--.

Aan de uitgavenkant staan ook interessante bedragen. De bondscontributie bedroeg toen Hfl.195,-- per jaar. Hoeveel zal dat tegenwoordig zijn? Misschien 20x meer? En dan de huur van het sportveld! Over het 4e kwartaal van 1962 en het gehele jaar 1963 werd een huur van Hfl.231,40 betaald! Al met al kwam het totaal van uitgaven op Hfl.1095,94. Dus over 1963 was er een voordelig saldo van Hfl.395,06.

1964 begon dus met een mooi saldo. Maar ja, toen ging men ook in de zaal trainen: kosten Hfl.175,65. Maar de veldhuur was hetzelfde gebleven: Hfl.185,60. En er was een trainer aangenomen : Hfl.367,--. Het wedstrijdsecretariaat had Hfl.114,10 uitgegeven, (voor die tijd een heel bedrag, waaraan dit geld besteed is, staat niet vermeld) en men was zelfs een weekend weggeweest :Hfl.64,44. Zodoende was er in 1964 teveel geld uitgegeven; men zat met een tekort van Hfl.97,--. Tegenwoordig zou men daarom lachen, ik denk dat het toen een kleine ramp was.

En het jaar daarop kwam men op een tekort van Hfl.231,--. Een goede reden om een brief aan burgemeester en wethouders te schrijven, met daarin het verzoek om subsidie. In deze brief (geschreven door toenmalig secretaresse: Diny Bal- Duindam) werd wel vermeld dat per 1 januari 1965 de contributie verhoogd was en dat er een donateurs actie was gehouden.

Of de subsidie door B&W is toegewezen heb ik niet in de archiefstukken kunnen vinden. Maar misschien komt dat nog, dan zal ik daar alsnog over berichten.Sponsors

©2024 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV