MIJN FLUKS WORD LID

De historie van Fluks deel 8

Op 20 februari 1948 werd er wederom een ledenvergadering gehouden in de “Ossewa”. Er waren 29 leden aanwezig niet veel, maar het bestuur zou er tegenwoordig heel blij mee zijn.

Terug

Aan de orde waren de bestuursverkiezingen. 2 leden waren aftredend: W. Admiraal, die zich niet herkiesbaar stelde en Henk Hegeman (voor de oudgedienden onder ons: de vader van de oud-fluksleden: Wim, Hans, Aleid en Wolter Hegeman). Henk Hegeman werd met algemene stemmen herkozen en Klaas v.d. Meulen werd met 17 stemmen in het bestuur gekozen. Uit het financieel verslag bleek dat er fl.210,98 in kas was en dat er een banksaldo van fl.50,-- was. Er werd ook nog medegedeeld dat er weer gymschoenen aanwezig waren. (1948 was volgens mij het laatste jaar dat veel spullen nog op de bon waren) Voor de jongeren onder ons: Na de oorlog was er zo’n tekort aan veel levensbehoeften, dat de regering bonnen uitdeelden aan gezinnen voor het verkrijgen van b.v. kleding, schoenen en in het begin ook eten.

In de bestuursvergadering van 19 februari was er na het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering deining ontstaan, naar aanleiding van een omschrijving van een bestuursbesluit. Na enige bespreking werd besloten om de desbetreffende passage aldus weer te geven:”Besloten wordt dat ieder lid kan worden van onze club, wanneer hij of zij de reglementen onderschrijft”.
Het punt kleedgelegenheid kwam ook nog ter sprake. Als eerste voorstel kwam “de schuur van Ome Leen”(???) , doch deze bleek enkel geschikt voor het opbergen van materiaal. Het 2e voorstel was om vergunning aan te vragen om zich in de Openbare school te mogen omkleden. Het 3e voorstel was de keet van C. v.d. Wiel, ook dit zou “naarstig” worden onderzocht. Het 4e voorstel was de garage van W. van Sprang.(???)

Misschien zijn er lezers die zich iets kunnen herinneren van deze locaties en personen? Ik zou het fijn vinden, wanneer zij mij iets hiervan kunnen vertellen.

Op de bestuursvergadering van 5 april 1948 kon de voorzitter mede delen dat er, door de heer G. Vogelaar, gratis een kleedtent ter beschikking wordt gesteld, welk aanbod door het bestuur dankbaar wordt aanvaard. Aan Jan de Raad werd tevens verzocht om voor de toekomst een kleedgelegenheid “te projecteren”. (zou dit het begin van de fa. de Raad geweest zijn?). Er wordt besloten om met 3 twaalftallen naar de “Bondsdag” te gaan. Tevens wordt er besloten, dat “onvermogende” leden door de vereniging in staat zullen worden gesteld om de “Bondsdag” te bezoeken.

Terwijl in het begin van het bestaan van de vereniging regelmatig ( om niet te zeggen, veel) vergaderd werd, word er in 1948 minder vergaderd, of er moeten geen notulen geschreven zijn. Na april 1948 zijn de eerstvolgende notulen van 1 november 1948, 7 maanden later. De belangrijkste punten van deze vergadering waren o.a. wie er naar de districtsvergadering zouden gaan en (weer) de feestavond, die op 15 december werd vastgesteld. Voor deze feestavond was fl.45,-- in kas. Verder werd er gesproken over de ingang van het korfbalveld aan de kant van de van Panhuysstraat. Cas Hoogstraten zou hierover contact opnemen met L. v. Beveren. (weer een van die raadselen waar misschien iemand van de oudere (ex)leden iets vanaf weet?).

Dit was de laatste vergadering van het jaar 1948.Sponsors

©2024 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV