MIJN FLUKS WORD LID

De historie van Fluks deel 7

In de anderhalf jaar na de oprichting op 26 juni 1945, was er veel veranderd en verbeterd bij Fluks. In het begin stond de vereniging er niet rooskleurig voor.

Terug

Omdat Fluks geen veld had, werd er geoefend op het achterterrein van de Boerenburgerweg. (Ik weet niet waar dat was, misschien kunnen oudere lezers dit vertellen). Ook was er geen materiaal. Er werd geoefend, bij gebrek aan lijnen, met kledingstukken aan de kant van het veld. Dhr. Van Zwieten, van Pernix, kwam de spelers zo nu en dan “inwijden” in de korfbalsport. Na de oprichting kwamen de bevrijdingsfeesten en de warme zaterdagmiddagen, waarop in plaats van gekorfd, gezwommen werd. Mede hierdoor slonk het ledental, maar gelukkig kwam er weer een opleving. 5 Oktober 1945 werd Fluks opgegeven als lid van de Chr. Korfbal Bond.

26 november 1945 werd de 1e feestavond gehouden, welke “buitengewoon” geslaagd was. (Er waren toen heel wat meer feestavonden dan tegenwoordig, maar ja , toen was er ook geen televisie en computer). Men was in 1945/1946 5 keer bijeen geweest voor een ledenvergadering (5x een ledenvergadering! Nu is het al moeilijk om voldoende leden zover te krijgen 1x in het jaar naar een ledenvergadering te komen) en 6x officieel als bestuursvergadering. Na veel gepraat en gereken was er besloten om een clubblad te maken.

Op 2e Paasdag 1946 werd meegedaan “tot het doen slagen van de Bondsdag van de CKB”, waarbij het 1e 12-tal ongeslagen tevoorschijn kwam. Het 1e twaalftal werd ook in de 1e competitieperiode kampioen 3e klasse in haar afdeling en het 2e 12-tal stond op de 3e plaats.

Ook werd in de zomer (van 1945 of 1946? Er stond geen jaartal bij) een wedstrijd op het strand gespeeld tegen badgasten. (strand- of beachkorfbal was dus al in 1946 in Noordwijk!)

In de winter werd aan indoor-training gedaan en wel in de Wilhelminaschool! (Er waren toen natuurlijk nog geen sporthallen, dus trainde men in een school).

In 1946 was Jan de Raad in het bestuur vervangen door Wim Admiraal en werd Janny v.d.Haak eraan toegevoegd. Rie Wassenaar werd bereid gevonden de contributiegelden te gaan innen, omdat sommige leden laks met betalen waren. Siem v.d. Haak bood aan het veld op te knappen, mits alleen Fluks er gebruik van maakte!

In 1947 werden Fluks 3 en de junioren teruggetrokken uit de competitie wegens gebrek aan spelers. In dat jaar (1947) werd de Bondsdag gehouden in Doetinchem, (voor die tijd zal dat een grote reis geweest zijn), welke buitengewoon geslaagd was. Ook in 1947 werd het veld aan de Boerenburgerweg ingeruild voor het S.J.C.-veld, waar getraind en gespeeld werd. Maar dat was van korte duur, na 1 jaar kon dat niet meer gehuurd worden. In de bestuursvergadering van 6 november 1947 wordt vermeld, dat G. Barnhoorn in principe bereid is het stuk land in het zogenaamde “Varkensbos”, aan Fluks te verhuren, mits de Graaf van Limburg Stirum dit toelaat! (Ik denk dat de heer Barnhoorn het stuk land pachtte van de Graaf.) Dit was trouwens al de 3e locatie van Fluks, er zullen nog wel enkele volgen. Doordat de huur van het veld nogal hoog is, zal het clubblad voorlopig nog niet verschijnen, om kosten te sparen.

In dezelfde vergadering werd tevens een voorstel van de voorzitter aangenomen, waarin staat dat iedereen lid kan worden van onze club, van welke, of ook zonder enige kerkelijke richting, doch vereist is de ondertekening van de reglementen. (Voor die tijd was dit een progressief standpunt, waarschijnlijk ook genomen door gebrek aan nieuwe leden??)Sponsors

©2024 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV