MIJN FLUKS WORD LID

De historie van Fluks deel 4

Na de bestuursvergadering van november 1945 werd er 2 maanden niet vergaderd. De eerste vergadering van 1946 werd gehouden op 12 februari 1946.

Terug

Iedere vergadering werd geopend en gesloten met gebed. ( Ik denk dat dit tot in de 60e jaren zo gebeurde.) Een van de punten waren de financiën. Die waren, volgens het bestuur, niet ongunstig. De penningmeester was in het bezit van fl.70,-- (zeventig gulden). (Toen een heel bedrag, nu kan je er nog niet eens een bal voor kopen). Er werd ook meegedeeld dat het geblokkeerde geld op de bank vrijgemaakt kon worden. (Wat dit precies betekent, weet ik niet. Misschien kan een ouder (ex-) Flukslid hier meer over vertellen).

Er werd besloten, niet met twee, maar met één twaalftal te gaan spelen in de competitie. Dit werd gedaan, met het oog op het nodig hebben van reservespelers en met de financiële problemen van de jongere leden. (Het was vlak na de oorlog, de mensen hadden weinig geld. Het geld dat er was, werd duidelijk door de ouders niet gebruikt voor de sport. Er waren belangrijker dingen). Ook het maandblad kwam weer ter sprake. De voorzitter vond dat daar toch maar eens mee doorgezet moest worden. Om de kosten enigszins dekkend te krijgen, wilde men proberen er wat advertenties in geplaatst te krijgen. Het blad zou gestencild worden bij “Futura”. (Ik neem aan dat dit een drukkerij was). Jan en Leen de Raad, Henk Hegeman, Nel Krabbendam en Janni Passchier vormden de redactie.

Als trainer had de voorzitter de heer Crama weten te strikken. De heer Crama was vroeger meester op de Witte School en kwam oorspronkelijk uit Leiden, waar hij korfbalde bij Fluks-Leiden, een zondagvereniging). Ik denk dat er heel lang nagedacht is om dhr. Crama te vragen. Fluks was een vereniging, waar de meeste mensen gereformeerd waren, de heer Crama gaf les op een openbare school en was bij mijn weten niet gelovig, dus voor sommige leden zal dat toen moeilijk geweest zijn.

Tijdens deze vergadering werd ook de kleding onder de loupe genomen. Verder werd de secretaris opgedragen bij de bond gymschoenen en een bal aan te vragen. Zo vlak na de oorlog kon men niet zomaar gymschoen kopen. Er was geen geld voor en er was geen voorraad in de winkels. Wanneer de schoenen aankomen, zullen ze zo snel mogelijk verdeeld worden. - En dan maar hopen dat jouw maat er tussen zat -

Tijdens de ledenvergadering van 11 maart 1946 was de heer Vreeken, lid van Pernix-Leiden, uitgenodigd om de Fluks leden in te lichten over de korfbalsport. Vreeken is lang een echte Pernix naam geweest. Later gingen ze spelen bij Fiks in Oegstgeest, waar volgens mij nog steeds mensen met de naam Vreeken spelen. Er werd na enige bespreking, besloten, met het 1e twaalftal in de 3e klasse en met het 2e twaalftal in de 4e klasse in de competitie mee te spelen. - Dus toch 2 twaalftallen! -

Er werd ook besloten om naar de Bondsdag te gaan welke op 2e paasdag gehouden zal worden. Dit was waarschijnlijk de 1e Bondsdag na de oorlog. Het was een groot korfbaltoernooi voor alle vereniging in Nederland, die lid waren van de CKB. (Christelijke Korfbal Bond) Later is de Bondsdag verhuisd naar 2e Pinksterdag en gehouden totdat de CKB is opgegaan in het KNKV. Ikzelf vond het vroeger het hoogtepunt van het korfbalseizoen. Het enige nadeel was, dat je er vroeg voor uit je bed moest. Als ik me goed kan herinneren, vertrokken we om een uur of zeven uit Noordwijk richting Utrecht, waar het toernooi gehouden werd. Je speelde tegen teams waar je nog nooit van gehoord had en na afloop van het toernooi was er de grote finale in het Elinkwijkstadion. En dan gingen we aan het eind van de dag nog eens naar een grote speeltuin. In mijn beginjaren naar Halfweg en later naar Drievliet. Je kwam om een uur of half tien weer in Noordwijk en dan moest je nog naar huis lopen, want gehaald worden door een auto bestond nog niet. Maar we hadden wel een grandioze dag gehad.

Tijdens de bestuursvergadering van 18 maart 1946 kwam het embleem, dat door Henk Hegeman ontworpen was, ter sprake. Omdat de kosten te hoog waren, werd er voorlopig van afgezien. (Weet iemand nog hoe dit embleem er uit gezien heeft of er een afbeelding van heeft?) Er werd wel een commissie voor de kleding benoemd, die bestond uit de volgende mensen: Gerda Passchier, Grietje v.d. Haak en Jena v.d. Meulen (zw). (De heren in het bestuur vonden duidelijk dat kleding een vrouwenzaak was). In deze vergadering was ook dhr. Vreeken weer aanwezig om de spelregels van de korfbalsport uit te leggen. De vorige vergadering moest de heer Vreeken in verband met verplichtingen elders, eerder weg en was toen daarom niet in de gelegenheid alle spelregels te bespreken.

In de bestuursvergadering van 18 april 1946 was Ank Bardelmeijer verhinderd, `daar zij in de staat der ondertrouw verkeerd` waarvan tevens bericht binnengekomen was. Zo werd in die tijd meegedeeld, dat er getrouwd zou worden. Het punt - trainen - kwam ter sprake. Dhr. Crama stelde zich hiervoor beschikbaar, maar kon alleen in de avond. Tot dan toe werd alleen op zaterdagmiddag getraind. Na de laatste training op zaterdagmiddag zouden de palen opgehaald worden voor de Bondsdag. (Zou iedere vereniging zijn eigen palen hebben moeten meenemen. Ik weet het niet, weer een vraag die misschien door oudere (ex-) leden beantwoord kan worden.

Een ander punt was het clubblad. Volgens nadere inlichtingen bleek dat het uit te geven sportblad fl.18,40 per 75 stuks zou kosten. Er werd besloten dit clubblad uit te geven. (Probeer het tegenwoordig maar eens voor deze prijs voor elkaar te krijgen!)Sponsors

©2024 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV