MIJN FLUKS WORD LID

De historie van Fluks deel 3

Voor de zomerstop heb ik 2 delen van de geschiedenis van Fluks beschreven. Ik pak de draad weer op waar ik gebleven ben: de oprichting van Fluks in juni 1945.

Terug

In de 1e bestuursvergadering van de nieuwe korfbalvereniging wordt besloten dat de twaalftallen (toen bestonden de teams uit 6 dames en 6 heren) voorlopig nog eerst door het bestuur worden gevormd. Later zal er een 12-tal commissie komen. Er zijn in totaal 4 twaalftallen. (ik neem aan dat dit 2 senioren teams zijn in 2 jeugdteams, er wordt in deze notulen allen gesproken over seniorenteams).

Het 1e twaalftal bestond uit de volgende mensen:

Dames: Heren:
Janny v.d.Haak Jan de Raad (oprichter de Raadbouw)
Co Lindhout Cas Hoogstraten (had later een autobedrijf aan de Herenweg)
Anny Bardelmeyer Cees Passchier (opa van Arno en Alex)
Jena v.d. Meulen (blonde) Ari Vegt
Jena v.d. Meulen (zwarte) J….i Bouma (de voornaam is niet te Lezen)
Gerda Passchier Henk Hegeman.

Het 2e twaalftal:
Dames: Heren:
Rina Waasdorp Leen de Raad
Grietje v.d. Haak Siem v.d. Haak
Lenie Lindhout Piet Vogelaar
Janni Passchier Jan v.d. Loo
Dik Hoogstraten Jan Sleeboom

Voor de huidige Fluksleden zijn dit voornamelijk namen die helemaal niet bekend in de oren klinken. De twee Jena’s waren nichten, de ene had blond haar en de andere zwart. Van de familie van der Meulen waren in vroeger jaren veel mensen lid. Nu zijn alleen Ada en ik dacht nog 2 jongens, in jeugdteams, van deze grote familie lid. Van Henk Hegeman hebben bijna alle kinderen ook op Fluks gezeten. Misschien klinken de namen Walter, Hans, Wim en Aleid sommige mensen nog bekend in de oren. De naam Sleeboom is bij mij alleen bekend van een leraar op de vroeger MULO, misschien was deze wel Jan, misschien is er iemand die dit kan vertellen.

Er werd in de 1e vergadering ook tot aankoop van een buitenbal besloten en wel voor de, toen best hoge, prijs van 25 gulden. Er waren ook 100 boekjes met spelregels gedrukt. Deze konden de leden kopen voor 50 cent per stuk.

De eerste oefenwedstrijden van het 1e en 2e twaalftal waren tegen TOP 1 en 2 uit Sassenheim op 1 augustus 1945. De eerste aanvoerder van Fluks 1 was Cas Hoogstraten en van Fluks 2: Siem v.d. Haak.

In de bestuursvergadering van 27 september 1945 wordt door de voorzitter gemeld, dat er sinds eind augustus niet serieus meer gespeeld is. De grootste oorzaak hiervan “zijn de bevrijdingsfeesten, waardoor wij allen min of meer letterlijk en figuurlijk uit het veld geslagen zijn”, aldus de voorzitter. Wat hij precies bedoelt, wordt niet geschreven, maar ik denk dat er flink gefeest is, met waarschijnlijk de nodige drank, wat de mensen na 5 jaar oorlog niet meer gewend waren.

Vrijdag 5 oktober 1945 werd de 1e ledenvergadering in een zaal van de gereformeerde kerk gehouden. In een toespraak, gehouden door de voorzitter, vertelt deze: “dat de zomer voorbij is, dus we gaan ’s-zaterdagmiddags niet meer zwemmen, maar we kunnen ons weer geheel gaan wijden aan de korfbalsport”. Ook werd vermeld, dat er een schrijven van de “Chr. Korfbalbond” was binnengekomen, waarin werd uitgenodigd tot het bijwonen of zoals geschreven is: om ter vergadering te komen, ter bespreking ondermeer over de te houden competitiewedstrijden.” Deze vergadering zou worden bijgewoond door Nel Krabbendam (bij ouderen wel bekend als de vroegere kleuterjuf van de Geertruida kleuterschool in de Voorstraat, later van de Wilhelminaschool).

In deze ledenvergadering werden Jena v.d. Meulen (zwarte) en Ank Bardelmeijer gekozen tot respectievelijk penningmeester en wedstrijdsecretaris. Tijdens de rondvraag werd door een aantal leden gevraagd om van naam te veranderen. In Oegstgeest was namelijk nog een korfbalvereniging met de naam Fluks ( een zondag vereniging). Maar omdat er geen betere naam genoemd werd, bleef het “Fluks”.

In de vergadering van 26 november ’45 werd er op aangedrongen in de wintermaanden wel contributie te blijven betalen, “zulks in verband met de financiële steun aan onze club”. Ook werd door de voorzitter dringend gevraagd, zoveel mogelijk leden te winnen, wil onze club enig bestaanszekerheid hebben ( Dit is duidelijk iets van alle tijden).

Deze vergadering werd gehouden voor de 1e feestavond, gehouden de “Die Ossewa”aan de Duinweg. Er was ook voor muziek gezorgd. De avond werd opgeluisterd door de heer Kampman met zijn…….. accordeon!!! Levende muziek!! Dat is nog eens iets anders dan een dj. Na het zingen van het avondlied (wie weet wat dit voor lied is) werd om 2 uur de avond afgesloten.

Sponsors

©2024 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV