MIJN FLUKS WORD LID

De historie van Fluks deel 20

In deel 8 heb ik geschreven, dat Henk Hegeman herkozen werd als secretaris van Fluks. Ik werd van verschillende kanten van de familie Hegeman (zelfs uit de Verenigde Staten van Amerika) gecorrigeerd.

Terug

Ik dacht dat dit de vader was van: Wim, Aleid, Hans, Wolter en Wim. De vader van bovengenoemde leden was niet Henk, maar Evert, die jarenlang aan de Herenweg heeft gewoond. Henk is, samen met zijn gezin, geëmigreerd naar Amerika, zoals blijkt uit de notulen van de ledenvergadering van 12 januari 1950.

Deze vergadering werd, zoals gebruikelijk in die tijd, gehouden in “Die Ossewa” aan de Duinweg. De toenmalig voorzitter, Cees Passchier, deelde na het openen van de vergadering mede, dat de jaarvergadering, in verband met het overlijden van J. v.d. Haak, uitgesteld was tot het najaar. Wie kan iets vertellen over J. v.d.Haak? Wat voor functie had hij bij Fluks en heeft hij ook kinderen op de korfbal gehad? Ik vind het ook vreemd, dat er een ledenvergadering gehouden werd en een jaarvergadering. Misschien zijn er lezers die kunnen vertellen waarom dit zo was?

Na de gebruikelijke onderwerpen, jaarverslag secretaris en financieel verslag, kwamen de bestuursverkiezingen aan de orde. 2 leden van het bestuur hadden bedankt voor hun functie: Klaas v.d. Meulen als commissaris materialen en Henk Hegeman als secretaris. Klaas was niet aanwezig, hij zou later alsnog bedankt worden. Henk werd door de voorzitter bedankt voor al het werk, dat hij als secretaris vanaf de oprichting van de club had gedaan en wenste hem, met zijn gezin, Gods zegen toe in zijn verdere leven.

Bij de gehouden stemming werden de volgende mensen gekozen: Henk Passchier als secretaris en Herman v.d. Meulen als commissaris van materialen. Bij de ene functie was alleen de achternaam anders, bij de andere de voornaam. Lekker makkelijk! Of Henk Hegeman snel na deze datum geëmigreerd is, wordt niet vermeld.

In deze vergadering werd ook nog gesproken over de indeling van de twaalftallen in verband met de komende competitie, welke 4 februari zou starten. Tegenwoordig begint de competitie eind augustus of begin september.Sponsors

©2024 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV