MIJN FLUKS WORD LID

De historie van Fluks deel 15

Fluks heeft heel wat gecorrespondeerd met de gemeente, bond, andere verenigingen enz. Één van deze brieven heeft als datum 16 juni 1976 en is gericht aan alle raadsleden van de gemeenteraad van Noordwijk.

Terug

Een afschrift van deze brief werd ook aan het college van burgemeester en wethouders en aan de secretaris van de sportraad gestuurd.

In juni 1976 waren de plannen voor de bouw van kleedkamers en kantine voor Fluks en MSV op het gemeentelijk sportpark al in een vergevorderd stadium. (Deze zouden worden gebouwd op de plek, waar nu het Northgo college staat). Het was de gewoonte dat sportverenigingen zelf voor de financiën van de bouw moesten zorgen, maar aangezien MSV en Fluks kleine verenigingen waren, met weinig geld, was de gemeente in principe bereid de ruwbouw voor zijn rekening te nemen.

De vloeroppervlakte zou 30m2 bedragen. Voor MSV was deze oppervlakte genoeg. Fluks was van mening dat deze grootte niet toereikend was.
Het bestuur had een plan bedacht om, voordat met de bouw zou worden begonnen, aan extra geld te komen voor de gewenste uitbreiding van de kantine. Er zou een contributieverhoging komen, donateurs geworven worden, trainerskosten zouden verminderd worden, er zouden bijzondere acties gehouden en er zou een”uiterst zuinig beleid gevoerd worden”. Voor het benodigde bedrag van hfl.12.000,-- zou een Noordwijks bedrijf (Passchier Irissen) zich garant stellen.

De toenmalige wethouder van sportzaken, Ted Jansen, was niet “echt blij”met deze actie van Fluks. “De gemeente zou de bouw financieren en nu bleek Fluks ineens wel geld te bezitten!” (Maar zelfs in die tijd kon je voor hfl.12.000,-- geen hele kantine bouwen!) De uitbreiding kwam er dus ook niet, maar wel een paar jaar later. Toen werd de naastgelegen kleedkamer bij de kantine gevoegd. En weer een aantal jaar later kreeg Fluks, aan de Nieuwe Zeeweg ,een nog grotere kantine met een eigen veld.

De kantine op het gemeentelijk sportpark werd 1 april (geen grap!) 1977 met een groot feest geopend. Ik kan me herinneren dat parachutisten op het veld landden met (volgens mij) de vlag van Fluks. Misschien zijn er mensen die daar nog foto’s van hebben of die herinneringen aan deze dag hebben. Het zou leuk zijn deze dan in één van de volgende epistels te kunnen plaatsen.

De toenmalige kantinecommissie bestond uit een aantal actieve leden onder de bezielende leiding van Rita Hoek - Imthorn. Om alcoholische dranken te mogen schenken, moest men een “proef vakbekwaamheid voor het café-bedrijf, echter uitsluitend ten aanzien van bier”afleggen (de zgn. bierproef). Rita slaagde voor deze test, (na eerst een betaling gedaan te hebben van hfl.50,-- voor de test, en hfl.45,-- voor het studieboek. Toen al konden ze bij het rijk goed rekenen.) en zo kreeg Fluks voor de 1e maal de drank en horeca wet vergunning . Weliswaar met het lettertje “A “er achter, wat betekent dat er alleen licht alcoholische dranken geschonken mochten worden.Sponsors

©2024 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV