MIJN FLUKS WORD LID

De historie van Fluks deel 10

In één van de archiefdozen heb ik een (kopie-) brief gevonden, geadresseerd aan de sportraad van Noordwijk.

Terug

De brief werd geschreven en ondertekend door P(iet).C. Bal en dateert waarschijnlijk uit 1959 of 1960. Het gaat over het gebruik van een gedeelte van het toenmalige sportcomplex.

Veel huidige leden van Fluks weten waarschijnlijk wel, dat Fluks gespeeld heeft op de plek waar nu het “Northgo-college”staat. Maar er zullen er niet veel meer zijn, die weten, dat we hiervoor binnen de ijsbaan, aan de Gooweg hebben gespeeld en dáárvóór op een terrein grenzend aan de voetbalvelden van de voetbalvereniging “Noordwijk”. Daar, waar nu ongeveer het kantoorgebouw en het politiebureau staat. Het was een terrein, wat niet alleen gebruikt werd door “Fluks”, maar soms ook door de scholen en vooral ook door de voetbalvereniging. En daar maakte het toenmalige bestuur van “Fluks”zich zorgen om. Want:”bij mindere weersomstandigheden was het terrein onbespeelbaar, in tegenstelling met de meeste terreinen in de omgeving van Noordwijk. De oorzaken, zoals onvoldoende drainage, waren reeds bij de sportraad bekend”.

En er wordt vermeld in de brief,: “ Met deze bekendheid zult u met ons van mening zijn, dat juist zulke velden “gespaard” dienen te worden. Nu zijn de feiten zo, dat de VV Noordwijk (Fluksbestuurders hebben zich hiervan overtuigd), geregeld 3 avonden traint op dit terrein en het bestuur heeft tevens vastgesteld, dat conditietraining werd gedaan op het korfbalterrein en dat dit door groepen, bepaald geen selectiegroepen, werd gedaan, en dat het bij-terrein tussen de beide voetbalvelden niet werd gebruikt”. “Indien u (de sportraad) de notulen leest van de destijds gemaakte afspraken met de VV Noordwijk, kunt u vaststellen, dat dit tegen de afspraak ingaat”.

In de brief wordt gevraagd of enkele leden van de sportraad zich van “de slechte terreingesteldheid” willen overtuigen en er wordt verzocht “al wat in Uw vermogen ligt aan te wenden om het over verbruik te verminderen of verbetering van het terrein te bewerkstelligen”. Wanneer de sportraad hierin niet zou slagen, zou Fluks zich genoodzaakt voelen zich te wenden tot het gemeentebestuur.

Ik heb tot nog toe allen deze brief gevonden en niet het antwoord van de sportraad erop. Maar volgens mij heeft het niet veel geholpen. Want wat ik zelf nog wel kan herinneren is, dat Fluks in de tijd dat ik ben begonnen met spelen (vanaf ongeveer 1965) regelmatig met dit probleem te maken had.Sponsors

©2024 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV